KONTAKT

ŽUTA MRLjA

Udruženje pacijenata sa senilnom degeneracijom makule – žute mrlje

Telefon:

066/9539835

Email:

ah.zutamrlja@outlook.com

Broj Racčuna: 150-47571-15 Direktna Banka

APR REG.BR: БУ 5262/2021

Šifra delatnosti: 9499

MB: 28326122

PIB: 112559294

Pošaljite nam poruku