ČLANARINA

ODLUKA O ČLANARINI

U skladu sa članom 20.Statuta Udruženja, Upravni odbor Udruženja d o n o s i:

O D L U K U

  1. Svi članovi udruženja pacijenata sa senilnom degeneracijom makule – žute mrlje, Novi Sad, plaćaju članarinu.
    Mesečni iznos članarine je 100,00 dinara,odnosno za godinu 1.200,00 dinara.
  2. Članovi Udruženja članarinu će uplaćivati u celini za godinu dana na tekući račun Udruženja br. 150 – 47571 – 15 Direktna Banka.
  3. Sredstva članarine služe za ostvarivanje ciljeva Udruženja.
  4. Evidencija plaćanja članarine vodi se u Upravnom odboru Udruženja.
  5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Novi Sad, 26.07.2021.godine   

PREUZMITE DOKUMENT "ODLUKA O ČLANARINI"
PREUZMITE DOKUMENT "PRISTUPNICA"