ŽUTA MRLjA

Udruženje pacijenata sa senilnom degeneracijom makule – žute mrlje

Udruženje pacijenata sa senilnom degeneracijom makule - žute mrlje

Poštovane članice i članovi Udruženja! Ako smo spremni da usvojimo svoje osobine koje ne možemo promeniti, a da promenimo ono što možemo, prihvatamo SEBE onakvim kakvi jesmo.  Ovo je još izraženije kad se pojavi bolest, izbor se tada sužava na odluku, u našem slučaju,  „bolest ili zdravlje, normalan život ili mučenje sebe i okoline“.

Potrebno je sve snage (psihičke, materijalne, socijalne) usmeriti ka očuvanju preostalog zdravlja, a ne rasipati energiju na kolebanje, očaj, gubitak volje.  Moramo upoznati bolest da bi se mogli boriti protiv nje, i razumeti je, da bi se s njom živelo. Moramo znati načine kako ćemo se lečiti i kako umanjiti komplikacije koje donosi obolenje.

Na jednom mestu sam pročitao definiciju SZO, za zdravlje, kažu: „Zdravlje je stanje kompletne fizičke, mentalne i socijalne dobrobiti ali nije nužno odsustvo bolesti“.

Tumačenje ove definicije je da i ako čovek ima neku dijagnozu hronične bolesti, ukoliko je ona dobro regulisana, izbalansirana – moguće je sa njom dugo trajati i živeti kvalitetan život.  Ovo naše organizovanje ima za cilj, pre svega, nastojanje da se još više unapredi zdravstvena kultura, promoviše usvajanje zdravih stilova života kao i celokupan proces preventive i lečenja od senilne degeneracije makule ili ti žute mrlje.

Udruženi u nesebičnom, kreativnom razumevanju, zajedno pacijenti i lekari mogu dati odlučujući impuls u daljem iznalaženju najboljih puteva u savladavanju obolenja.

Svesni smo da bio održiv zdravstveni sistem mora veću pažnju posvećivati prevenciji, ali mora doći do snažnijih promena i fokusiranja pacijenata kao središta sistema.  Glasamo i podržavamo ideju – umesto medicine čiji je centar dijagnoza, promoviše se medicina čiji je centar pacijent i njegova lična priča

Izvod iz uvodnog izlaganja na Osnivačkoj skupštini Udruženja 14. 06. 2021. god.

0001

DONIRAJTE

Naša fondacija se razvija i raste, pomozite svojom donacijom pacijentima da se izbore sa ovom bolešću.​

„Zdravlje je stanje kompletne fizičke,mentalne i socijalne dobrobiti ali nije nužno odsustvo bolesti“

Definicija SZO za zdravlje

Anti VEGF injekcije

Anti VEGF injekcije se daju u oko i blokiraju vaskularni endotelni faktor rasta (VEGF) koji je u povećanim koncentracijama prisutan u oku kod mnogih očnih oboljenja.
Anti VEGF injekcije su omogućile revoluciju u njihovom lečenju i rezultate koji su do samo pre nekoliko godina nezamislivi.
Anti VEGF injekcije se najčešće daju kod bolesti mrežnjače kao što su:

  • senilna degeneracija žute mrlje (makule)
  • promene na očnom dnu kod šećerne bolesti i u sklopu pripreme
    za njihovo operativno lečenje
  • kod okluzije (začepljenja) krvnih sudova mrežnjače

Obično se terapija započinje sa dve do tri injekcije u razmaku od po mesec dana. Potom se od zavisnosti od odgovora na terpiju za svakog pacijenta pojedinačno pravi dalji plan lečenja.

Medijska promocija udruženja Žuta mrlja u TC Galerija u Beogradu